Maria Stams en José Fijnaut specialiseerden zich tijdens hun opleiding aan de Academie Beeldende Kunst Maastricht in plastische vormgeving o.l.v. vakdocent Appie Drielsma. 

 

Portret quatre mains van Yvo van Marle, eigenaar beeldentuin Gees
Portret quatre mains van Yvo van Marle, eigenaar beeldentuin Gees

Nico Ploum   

"ozze Nico" onthulling door Angelica Ploum in opdracht van de kirchroatjer-sjpetsiejalietéte

lokatie d'r HuB Kerkrade


 

Zoveel mimiek zit er in een gezicht, zoveel emotie. Om dit in een portret te verbeelden werken Maria Stams en José Fijnaut op bijzondere wijze samen onder de naam Koppig Limburg. De geportretteerde zit tijdens het boetseren niet stil. Integendeel , een interviewster gaat een levendig gesprek met haar of hem aan.

Van dit gepassioneerd gesprek maken Maria en José gebruik om een treffend portret te realiseren.

De portretten in klei of brons, aangevuld met het verslag van het gesprek vormen een compleet beeld van de persoon of ...eigenlijk van de persoonlijkheid.

 

Portretsessies vinden plaats in het portretatelier van Koppig Limburg .

Desgewenst op een door u gekozen lokatie, al dan niet in aanwezigheid van publiek  

De sessies duren 2 uur. Tijdens de sessie wordt de geportretteerde geïnterviewd, hiervan wordt een verslag gemaakt. Marie-José Moers en Jacqueline Römers zijn als interviewers betrokken bij Koppig Limburg. 

Prijsindindicatie voor een buste in klei is € 1750,-

Heeft u vragen neem dan vrijblijvend contact op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nol Wassen

Ereburger Reuver 

in opdracht van Eskacé

2015 QM 

Download
Nol Wassen interviewverslag-def..pdf
Adobe Acrobat document 580.3 KB


Beeld zustertuin in opdracht van stichting  Eskacé Reuver 2017